هَـــمِـــه میمیرَنــــد امــــــــــآ هَمـــــه زِنــــدِگــــــی نِمــــــی کُنَنــــد...
ای آدمای مهربون!واجبه که کمک کنیم،

فکری برای بستن زخمای شاپرک کنیم

واجبه که جلا بدیم،آبی آسمونی رو

وقف پرنده ها کنیم دونه ی مهربونی رو

دونه ی مهربونی رو

پیکر ناز نسترن،بستر سبزه و چمن

حیفه!که فرسوده بشه!

حیفه!که فرسوده بشه!

آب زلال چشمه ها،بارون رحمت خدا

حیفه!گل آلود بشه!

حیفه گل آلود بشه!پاکیهای دنیا رو آلودیم!

اینجور اگه بگذره نابودیم!

آی آدما با ندونم کاریتون

زندگی رو کشتین و خوشنودین!

کو کجا رفت آسمون آبیمون؟

کو کجا رفت برکه ی مرغابیمون؟

چرا باید بمیرن از تشنگی؟

ماهیای کوچیک سرخابیمون؟

دشت اگه صحرابشه،قاصدکی نمی مونه

قصه ی زندگی رو باز چکاوکی نمی خونه

چکاوکی نمی خونه!!!

شنبه چهارم آذر ۱۳۹۱ 20:57 |- ĦѲʂ₦Д -|


ϰ-†нêmê§